Accreditatie & Artikel 13 aanwijzing

Aanwijzing Nederlands Instituut voor Lastechniek
als Recognized third Party Organization PED Art 13.
  
Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) is op 25 februari 2014 door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnformeerd dat het is aangewezen als aangemelde onafhankelijke instelling voor drukapparatuur conform ‘Richtlijn 97/23/EC Pressure Equipment’, die bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende taken:

  1. Het goedkeuren van vakbekwaamheid van personen, die permanente verbindingen maken als onderdeel van drukapparatuur van de risicocategorie II, III of IV overeenkomstig punt 3.1.2 van bijlage Ivan de richtlijn;

  2. Het afgeven, weigeren, schorsen of intrekken van verklaringen in verband met de werkzaamheden genoemd onder A.

Deze aanwijzing werkt terug tot en met 1 januari 2014.
 
Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) was reeds  vanaf 1 november  2013 officieel geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) voor het schema lasserskwalificatie certificaten conform de norm  EN-ISO/IEC17024. Deze accreditatie was nodig om voor een aanwijzing door het ministerie SZW in aanmerking te komen voor de kavel lassen.
 
Met andere woorden het NIL is nu gerechtigd wettelijke verplichte certificaten af te mogen geven en in te trekken op één of meerdere werkvelden voor drukapparatuur. Het NIL is hiermee één van de twee Recognised third Party Organizations PED Art. 13 (RTPO) in Nederland voor het certificeren van lassers. Zie Nando publicatie van het NIL: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=EPOS_49873
  

Klik hier voor het artikel van de Staatscourant voor aanwijzing voor het keuren van drukapparatuur.