NL Lasgroepen

De zeven Nederlandse Lasgroepen zijn onafhankelijke verenigingen die voorzien in de behoefte aan lastechnische kennis op het gebied van het verbinden van materialen van individuele personen. In de Lasgroepen hebben de 'vakidioten' zich verenigd (is niet ernstig, wel besmettelijk).

Lasgroep Noord

Lasgroep Oost


Lasgroep West

Lastechnische Discussiegroep Rotterdam

Zeeuwse lasgroep

Lasgroep Zuid

Lasgroep Zuid-Limburg