Autogeen lassen

Procesnummers (ISO 4063: 2009)

Autogeen lassen

         
Gas welding   3   Autogeen lassen
Oxy-fuel Gas welding   31   Autogeen lassen met zuurstof-brandstof gasmengsel
Oxy-acetylene Gas welding   311   Autogeen lassen met zuurstof-acetyleen gasmengsel
Oxy-propane welding   312   Lassen met zuurstof-propaan mengsel
Oxy-hydrogen welding   313   Lassen met zuurstof-waterstof mengsel
       

Terug naar overzicht procesnummer!