Certificatie

Nut en noodzaak!

Laswerk dat voldoet aan Internationale Normen is een steeds vaker gestelde eis. Toepassing van de EN-ISO 14731 (lascoördinatie) en EN-ISO 3834 (bedrijfsproces lassen)en ISO 9606 (Lasser kwalificatiecertificaat) en EN-ISO 15607 (goedkeuring van de lasmethode) e.v. geeft afnemers en opdrachtgevers zekerheid over kwaliteit. Wie werkt volgens de Internationale normen, voldoet tevens aan de nieuwe aansprakelijkheidswetgeving; de kwaliteit van de werkwijze is immers aantoonbaar. Nog meer zekerheid voor afnemers of opdrachtgevers is certificering van alle zaken die direct of indirect met het laswerk te maken hebben.Certificering wil niets anders zeggen dan dat een onafhankelijke derde partij (het NIL) controleert of u daadwerkelijk dat levert wat u heeft bewezen, afgesproken of vastgelegd. Om met zekerheid te kunnen zeggen dat de lasverbinding daadwerkelijk afkomstig is uit een beheerst kwaliteitssysteem, is het daarom nuttig en noodzakelijk dat alle stappen in het bedrijf (de keten) die de verbinding doorloopt van grondstof tot de afnemer gecertificeerd zijn.
 

NIL certificeert een groot deel  van uw bedrijfskolom lassen!

Als we de weg volgen van grondstof tot aan de afnemer, ontstaat binnen een bedrijf of afdeling een aaneengesloten keten. Zo'n keten wordt ook wel een "bedrijfskolom" genoemd. Tussen de schakels van een keten ontstaan markten. Voor de ene schakel is dat een inkoopmarkt, voor de andere een verkoopmarkt. Zo kent het bedrijfsproces lassen ook een bedrijfskolom.
 

Bijvoorbeeld:

Van de hieronder genoemde certificatiesystemen voert het NIL de nummers 4 t/m 7 uit.  Klik op één van de nummers voor meer informatie!

 

1. Productcertificaat – Basismateriaal.
 
2. Productcertificaat – Lastoevoegmateriaal.
 
3. Systeemcertificaat ISO-9001 - Managementsysteem van het bedrijf.
 
4. Procescertificaat EN-ISO 3834-2 - Bedrijfsproces Lassen.
 
5. Lasmethodekwalificatie (WPQR) EN-ISO 15609-1 - Kwalificatie van de Lasmethode.
 
6. Certificaat van Vakbekwaamheid (EN 17024) -   Lascoördinatie EN-ISO 14731 (IAB 252).
 
7. Certificaat van Vakbekwaamheid (EN 17024) -  ISO 9606-1 e.v.