DisclaimerOnderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website: www.nil.nl van de Stichting Nederlands Instituut voor Lastechniek.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te realiseren. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Het Nederlands Instituut voor Lastechniek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Het Nederlands Instituut voor Lastechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, gebruik of beschikbaarheid van websites van derden waarnaar verwezen wordt.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.