Druklassen

Procesnummers (ISO 4063: 2009)

Druklassen

         
Pressure welding   4   Druklassen
Ultrasonic welding   41   Ultrasoon lassen
Friction welding   42   Wrijvingslassen
Direct drive friction welding   421   Wrijvingslassen met doorlopende aandrijving
Inertia friction welding   422   Wrijvingslassen met mechanische energie
Friction stud welding   423   Wrijvingsbout(stift)lassen
Friction stir welding   43   Wrijvingsroerlassen
Welding by high mechanical energy   44   Lassen met hoge mechanische energie
Explosive welding   441   Explosielassen
Magnetic puls welding   442   Magnetisch pulslassen
Friction stud welding   443   Wrijvingsbout(stift)lassen
Diffusion welding   45   Diffusielassen
Oxy fuel gas pressure welding   47   Gasdruklassen
Cold pressure welding   48   Koudruklassen
       

Terug naar overzicht procesnummer!