Zachtsolderen

Procesnummers (ISO 4063: 2009)

Zachtsolderen

         
Soldering   94   Zachtsolderen
Infrared soldering   941   Infrarood solderen
Flame soldering   942   Vlamsolderen
Furnace soldering   943   Ovensolderen
Dip soldering   944   Dompelsolderen
Salt-bath soldering   945   Zoutbadsolderen
Induction soldering   946   Inductiesolderen
Ultrasonic soldering   947   Ultrasoonsolderen
Resistance soldering   948   Weerstandsolderen
Diffusion soldering   949   Diffusiesolderen
Soldering with global heating   95   Zachtsolderen met volledige verwarming
Wave soldering   951   Golfsolderen
Furnace soldering   953   Oven zachtsolderen
Vacuum soldering   954   Vacuümsolderen
Dip soldering   955   Bad zachtsolderen
Salt-bath soldering   957   Zoutbad zachtsolderen
Other soldering processes   96   Andere soldeerprocessen
Braze welding   97   Soldeerlassen
Gas braze welding   971   Vlamsoldeerlassen
Arc braze welding   972   Boogsoldeerlassen
Gas metal arc weld brazing   983   Zachtsolderen via GMAW
Gas tungsten arc weld brazing   984   Zachtsolderen via TIG
Plasma arc weld brazing   985   Zachtsolderen via plasma
Laser weld brazing   986   Zachtsolderen via laser
Resistance brazing   987   Zachtsolderen via weerstandlassen
       

Terug naar overzicht procesnummer!