European Welding Coordination Personnel (EWCP) voorheen (RWC)

Doelstelling
Opleiding voor bevoegd lascoördinator voor staalconstructies conform de EN 1090-2.
  
CE markering:
De Europese Unie heeft besloten om een CE-markering te verbinden aan de vervaardiging van Staal- en aluminium constructies. De spelregels hiervoor worden in de EN1090-serie beschreven, waarin:
 
  • Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen
  • Deel 2: Technische eisen voor staal constructies
  • Deel 3: Technische eisen voor aluminiumconstructies
 
Staalconstructiebedrijven in het MKB
Dit heeft vooral voor de laswerkzaamheden bij staalconstructiebedrijven in het Midden en Klein Bedrijf (MKB) consequenties. Om conform de EN 1090 laswerkzaamheden uit te voeren onder de executieklassen 2, 3 en 4 moeten zij beschikken over een lascoördinator. De EN 1090 verwijst voor de vereiste kennisniveau van de lascoördinator Basic, Specific en Comprehensive naar de EN 14731.
 
Lascoördinatie conform de EN 14731
In de EN 14731 worden de taken voor lascoördinatie beschreven en verwezen naar het bestaande EWF opleidingsniveau IWS voor Basic, IWT voor Specific en IWE voor Comprehensive. Deze EWF opleidingen trekken, voor de korte termijn, een te zware wissel op de constructiebedrijven in het MKB. Daarom heeft het EWF (European Federation for Welding, Joining and Cutting), alléén voor de executieklasse 2, twee opleidingen conform de EN 1090-2 ontwikkeld:
 
  • European Welding Coordination Personnel level Basic (EWCP-B)
  • European Welding Coordination Personnel level Specific (EWCP-S)

 Gedeelte uit tabel 1 van de EWF guideline 652

EWF Opleidingen voor lascoördinator voor de executieklasse 2 (EXC 2)
De twee EWF opleidingen zijn vastgelegd in de guideline EWF 652: ‘Dedicated Knowledge for Personnel with the Responsibilityfor Welding Coordination to comply with EN 1090-2’. In tabel 1 uit deze guideline zijn de executieklassen weergegeven t.o.v. het kennisniveau voor de opleiding voor lascoördinator.
Op deze wijze komt het EWF tegemoet aan de noodzaak voor de staalconstructiebedrijven in het MKB om op relatief korte termijn over een lascoördinator te kunnen beschikken die zowel op lastechnisch gebied als ook op het gebied van lascoördinatie aan de gestelde eisen voor executieklasse 2 voldoet. 
ToelatingseisenVoor de toelatingseisen kunt u terecht bij de door het NIL erkende opleidingsinstituten. De volgende formulieren zijn hierop van toepassing:
Aanmeldingsformulier Welding Coordinator B - OK2.20
Aanmeldingsformulier Welding Coordinator S  - OK2.21
 
Voor verder details en toelatingseisen kunt u naar het NIL reglement:  Reglement examen European Welding Coordinator Personnel EN1090 - OK1.10 vragen
Examen

Na het succesvol afleggen van de NIL examens wordt het EWF diploma EWCP verstrekt.

Opleidingsprogramma EWCP-B
Een lesuur bevat minimaal 50 minuten.
Blok 1    Lasprocessen en apparatuur: 14 uur
Blok 2    Materiaal en materiaalgedrag tijdens het lassen: 10 uur
Blok 3    Constructie en ontwerp: 3 uur
Blok 4    Fabricatie en toegepaste Engineering: 24 uur
Seminar EN 1090-2: 13 uur

Opleidingsduur totaal: 65 uur

Tussentijdsexamen blok 1 t/m 4: 1 uur
Afsluitend examen:1 uur
Mondeling examen:30 min.
 
Opleidingsprogramma EWCP-S
Een lesuur bevat minimaal 50 minuten.
Blok 1 Lasprocessen en apparatuur: 20 uur
Blok 2 Materiaal en materiaalgedrag tijdens het lassen: 19 uur
Blok 3 Constructie en ontwerp: 12 uur
Blok 4 Fabricatie en toegepaste Engineering: 44 uur
Seminar EN 1090-2: 21 uur

Opleidingsduur totaal: 120 uur

Tussentijdsexamen blok 1 t/m 4: 1,5 uur
Afsluitend examen: 1,5 uur
Mondeling examen: 45 min.

Meer informatie aanvragen