Handvaardigheidsopleidingen

Lassen is een machtig vak. Een vak dat geleerd dient te worden. Dat is gelukkig overal in Nederland mogelijk. Het NIL wijst de weg en houdt toezicht.

 

Algemene informatie Handvaardigheidsopleidingen Lassen

Deze informatie geldt voor Autogene metaalbewerking, Booglassen met beklede elektroden (Bmbe), MAG-lassen en TIG-lassen in alle vier de niveaus.De opleiding geschiedt onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek.

De opleiding voor niveau 1 wordt verzorgd door opleidingsinstellingen voor Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO), Colleges voor Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en andere.

 

De opleidingen voor de niveaus 2 t/m 4 worden verzorgd door Colleges voor Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), Centra Vakopleidingen en andere instituten en instellingen die zich (mede) ten doel stellen lasopleidingen te organiseren en verzorgen.

 

Eisen van toelating

  • Tot niveau 1: de opleiding staat open voor iedereen;
  • Tot niveau 2: diploma Niveau 1 gewenst;
  • Tot niveau 3: diploma Niveau 2 gewenst;
  • Tot niveau 4: in het bezit zijn van het diploma Niveau 3.

 

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een NIL-examen.

 

Diploma

Bij gunstige uitslag van het theorie- en praktijkexamen, ontvangt de kandidaat het diploma van het niveau waarin hij examen heeft gedaan: Bmbe-lasser, MIG-lasser, MAG-lasser, TIG-lasser of Autogeen Lasser.

 

Examenreglementen

De Examencommissie Handvaardigheid heeft voor de diverse lasprocessen reglementen opgesteld waarin staat omschreven aan welke specifieke eisen de kandidaat.moet voldoen, wat van hem of haar wordt verwacht, hoe het examenwerkstuk eruitziet en op welke wijze het examen worden afgenomen en beoordeeld. Klik hier om een totaaloverzicht te krijgen waarin de diverse examenreglementen staan vermeld.

 

Aanmelden

Dit kan uitsluitend bij de opleidingsinstellingen.

 

Cursuskosten

Op te vragen bij de opleidings-instellingen.

Kosten van examen en certificering op te vragen bij het NIL.

 

De NIL-opleidingen voor lassers worden door heel Nederland gegeven

De NIL opleidingen voor lassers worden door heel Nederland gegeven. Het snelst kunt u de dichtstbijzijnde school vinden door hier met de muis te klikken.