Weerstandslassen

Procesnummers (ISO 4063: 2009)

Weerstandlassen

         
Resistance welding   2   Weerstandlassen
Spot welding   21   Puntlassen
Indirect Spot welding   211   Indirect puntlassen
Direct Spot welding   212   Direct puntlassen
Seam welding   22   Rolnaadlassen
Lap seam welding   221   Rolnaadlassen met overlapnaden
Mash seam welding   222   Pletlassen
Prep-lap seam welding   223   Rolnaadlassen met voorbewerking
Wire seam welding   224   Rolnaadlassen met draad elektrode
Foil butt-seam welding   225   Rolnaadstuiklassen
Seam welding with strip   226   Rolnaad lassen met onderlegstrip
Projection welding   23   Projectielassen
Indirect projection welding   231   Indirect projectielassen
Direct projection welding   232   Direct projectielassen
Flash welding   24   Afbrandstuiklassen
Flash welding with preheating   241   Afbrandstuiklassen met voorverwarmen
Flash welding without preheating   242   Afbrandstuiklassen zonder voorverwarmen
Resistance butt welding   25   Weerstandstuiklassen
Resistance stud welding   26   Weerstandboutlassen
HF resistance welding   27   HF Weerstandlassen
Other resistance welding processes   29   Andere weerstandlassprocessen
       

Terug naar overzicht procesnummer!