Accreditatie

Het NIL als onafhankelijke certificatie instelling:
Binnen het vakgebied van Lastechniek speelt vertrouwen in de kwaliteit van producten en mensen een prominente rol. Of het nu gaat om een lasbedrijf die een brug, gebouw, drukvat of onderdelen daarvan levert, de lascoördinator die de kwaliteit bewaakt, de lasser die het laswerk uitvoert of lasinspecteur die het laswerk controleert, in alle gevallen speelt de vraag of er aan de eisen wordt voldaan en de mensen competent zijn.

Bedrijven en hun lascoördinatoren worden ondersteund in het vertalen van strategie en of opdrachten naar een concreet certificatieplan waarin de juiste toepassingen en vereiste normen worden bepaald. Doel hierin is dat met een minimaal aantal certificaten de scope van (toekomstige) werkzaamheden worden afgedekt. In samenwerking met een netwerk van gecontracteerde Gemachtigde Organisaties en geaccrediteerde laboratoria wordt een landelijke dekking aangeboden. Aanvragen kunnen hierdoor snel in behandeling worden genomen, uitgevoerd en afgerond.

Accreditatie & Erkenningen

Accreditatie betekent letterlijk: vertrouwen geven. Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) heeft diverse actuele accreditaties en erkenningen waarmee we dit vertrouwen hebben geborgd binnen onze certificatieschema’s.

Onafhankelijkheid en integriteit staan hierin centraal.

Raad voor Accreditatie

Het NIL is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens de norm EN-ISO/IEC 17024 (geregistreerd onder nummer C585). Deze norm is specifiek gericht op persoonscertificatie. De scope van accreditatie omvat de certificatieschema’s voor lasserskwalificaties en Visueel Lasinspecteurs.

Naast persoonscertificatie heeft het NIL ook een accreditatie volgens de inspectienorm EN-ISO/IEC 17020 (geregistreerd onder nummer I312). Deze accreditatie geeft het NIL de bevoegdheid om lasmethodekwalificaties af te nemen voor bedrijven.

 

 

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW)

Het NIL is aangewezen door het ministerie van SZW als Erkende Onafhankelijke Instelling (RTPO volgens PED Art. 20) voor het kavel lassen en is vermeld op de Nando lijst van de Europese Commissie. Met deze aanwijzing (zie aanwijzing NLA) zijn de door het NIL uitgegeven lasserskwalificaties en lasmethodekwalificaties erkend binnen het werkgebied van de Pressure Equipment Directive (PED). Vanaf 1 april 2023 is het, voor PED cat II en hoger, verplicht om lassers in te zetten die in het bezit zijn van geaccrediteerde lasserskwalificaties zoals is vastgelegd in de EA-2/17 M:2020.

International Institute of Welding (IIW) en
European Welding Federation (EWF)

Voor certificatie van bedrijven volgens de NEN-EN-ISO 3834 is het NIL geaccrediteerd door het IIW en EWF volgens de internationale guidelines IAB 337 en EWF 636.

Per 1 september 2022 heeft het NIL haar scope uitgebreid met EWF accreditatie op lasserskwalificaties volgens de EWF guideline 647. Met deze aanvullende accreditatie op de EN-ISO/IEC 17024 wordt de internationale erkenning en herkenbaarheid van de NIL lasserskwalificaties versterkt.

Branche specifieke erkenningen

Op het gebied van persoonscertificatie biedt het NIL ook mogelijkheden om maatwerk op brancheniveau te leveren. Op basis van specifieke competenties worden, conform de EN-ISO/IEC 17024 certificatieschema’s ontwikkeld onder opdracht en eigenaarschap van brancheorganisaties. Het NIL heeft voor Hygienic Network Design (HDN) het certificatieschema ontwikkeld voor de Hygienic Welder. Voor Prorail zijn certificatieschema’s ontwikkeld voor lassers aan het spoor waarbij certificaten worden uitgegeven onder de titel Permit to Weld. Voor beide branches is het NIL aangesteld als onafhankelijke certificatie instelling.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat we voor jou kunnen betekenen op het vlak van bedrijfs- of persoonscertificatie? Neem dan contact met ons op via 088 0187000 of stuur een mail naar bedrijfscertificatie@nil.nl (bedrijven) of certificatie@nil.nl (personen).