Workshops

Lasnormen vormen een belangrijke schakel in het dagelijks werk van lastechnici, van lascoördinator tot lasinspecteur. In deze functies is men tegenwoordig genoodzaakt om te werken volgens regels. Daarom organiseert het NIL het komende jaar weer bijeenkomsten over lasregelgeving.

De volgende onderwerpen komen aan bod: de lasmethodebeproeving, het visuele inspecteren van lasverbindingen, de lasnormen uit de EN 1090-2 en de afspraken over lasnaadaanduidingen.

Meer informatie over de inhoud, data, locaties en kosten zijn hieronder te vinden.