CONNEQT

CONNEQT is onderdeel van onze missie om gevalideerde kennis met de markt te delen en lasprofessionals en lasbedrijven te verbinden en te ondersteunen.

Vanuit die gedachte helpen we lassers en lastechnici hun vakkennis up-to-date te houden door het beschikbaar stellen van gevalideerde kennis, het organiseren van voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten, workshops en cursussen op maat.

Via ons kennisplatform CONNEQT, het vakblad Lastechniek, workshops en diverse evenementen verspreiden wij de belangrijkste ontwikkelingen in ons vak zo breed mogelijk. Daarnaast promoten wij het vak lastechniek actief in Nederland met initiatieven zoals de Laswedstrijden.

Laswedstrijden

Ieder jaar organiseren we laswedstrijden met een landelijke finale voor vmbo- en praktijkschoolleerlingen. We proberen op deze manier jongeren enthousiast te maken voor de lastechniek. De beste lassers uit verschillende regionale voorrondes strijden tegen elkaar in een landelijke finale, die meestal plaatsvindt bij een MBO of vakopleiding.

Workshops

Onze workshops zijn gericht op het opfrissen van theoretische laskennis. We geven door het jaar verschillende 1- of meerdaagse workshops. Ook ontwikkelen we nieuwe workshops op basis van vragen uit de markt. Tijdens de workshops ontmoet je vakgenoten, we wisselen kennis en ervaring uit en we horen ook graag jouw ideeën over de onderwerpen die we bespreken.

Kennisevents en NIL/BIL Lassymposium

Iedere twee jaar organiseren we de NIL-verbindingsweek. Een driedaags evenement waarin we samen met een groot aantal exposanten alles op het vakgebied laten zien, bespreken en introduceren. Tijdens de NIL-verbindingsweek vindt ook altijd het NIL/BIL Lassymposium plaats waarin we op een interactieve manier actuele onderwerpen bespreken zoals kwaliteit, lasprocessen, arbeidsomstandigheden en normen en regelgeving.