Hygienic welder

Binnen de voedingsmiddelenindustrie worden zeer hoge eisen gesteld aan voedselveiligheid en hygiëne. Bij veel machines of installaties wordt gelast. Een goede las heeft veel invloed op de hygiëne en voedselveiligheid. Een verkeerde las kan een besmettingsbron zijn voor het te produceren voedingsmiddel.

Het NIL heeft in nauwe samenwerking met HDN (Hygienic Design Network) een certificatieschema ontwikkeld voor personen die laswerkzaamheden uitvoeren binnen de Food, Feed en Pharma industrie.

Het examen

Voor het behalen van het certificaat dient een praktisch- en theoretisch examen te worden afgelegd. Het praktische examen omvat het lassen van 3 roestvaststalen buisverbindingen in diverse diameters. Middels het handmatig TIG en/of orbitaal proces, en de daarbij behorende lasregistratie dient te worden ingevuld. Het theorie examen bestaat uit twee modules. De eerste module betreft de hygienische aspecten waarbij de volgende onderwerpen worden getoetst.

  • HDN methodiek
  • Materialenkennis RVS
  • Hygiënisch ontwerp en processen
  • P&ID en ISO-metrie

De tweede module betreft de lastechnische kennis en omvat de volgende onderwerpen.

  • TIG en orbitaal lassen
  • Lasmethode en WPS’en
  • Laskwaliteit en beoordelingscriteria

Je kunt je aanmelden voor het examen via één van de HDN erkende lasscholen zoals vermeld onder de opleiding.

De opleiding

Een opleiding is niet noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het examen.
Mocht er toch praktische en theoretische ondersteuning nodig zijn heeft HDN een aantal lasscholen erkend om deze opleiding te mogen verzorgen.
Een overzicht van deze lasscholen kunt u vinden op de website van HDN via deze link
www.hdn4food.com/de-methodiek/scholing/hdn-lasopleiding/

Het lesmateriaal

Om goed voorbereid aan het examen te kunnen deelnemen is een lesboek ontwikkeld door HDN en het NIL.

Dit lesboek kan je kopen bij HDN door een mail te sturen naar hst@hdn4food.com

Het certificaat

Bij een positief examenresultaat en een ondertekende werkgeversverklaring wordt het NIL persoonscertificaat Hygienic Welder uitgereikt.

Het certificaat is 3 jaar geldig. Voor verlenging van het certificaat dient de gecertificeerde een logboek te overleggen waarin halfjaarlijks wordt aangetoond dat er nog in de scope van het certificaat is gelast. Ook dient een nieuw (online) theorie examen te worden afgelegd.

Na een positieve beoordeling van een onafhankelijke commissie wordt het certificaat 3 jaar verlengd.

Meer weten?

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op via 088 0187000