Magnetisch Onderzoeker level 2

Magnetisch onderzoek aan gelaste (stalen) onderdelen is een zeer veel voorkomende niet destructief onderzoekstechniek (NDO)

De opleiding en certificering tot Magnetisch Onderzoeker level 2 geeft je alle kennis, vaardigheden en bevoegdheden om het gelaste werk op een professionele en internationaal erkende wijze te inspecteren, te beoordelen en te rapporteren.

De opleiding

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) stelt hoge eisen aan de opleiding voor Magnetisch onderzoeker. Het betreft een internationaal erkende opleiding en certificering dus dient de kwalitatieve lat hoog te liggen. Opleidingsinstellingen die opleiden voor het NIL-certificaat worden door het NIL erkend volgens ISO/TS 25108.

Hoe gaat het in zijn werk?

 

Het lesmateriaal is door SLV Duisburg ontwikkeld in samenwerking met het NIL. Het lesmateriaal sluit naadloos aan op het eindexamen en voldoet volledig aan de eindtermen zoals beschreven in de ISO/TS 25107. Ondersteunende lesmaterialen zoals bijvoorbeeld online training (24 uur e-learning) en gelaste oefenwerkstukken (16 uur fysieke training), zijn zorgvuldig samengesteld.

Certificatieschema Magnetisch Onderzoeker level 2

Het NIL is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het certificeren van Magnetisch Onderzoeker volgens de EN-ISO 9712. Certificatie vindt plaats op basis van de productsector lassen (w), vermeld in bijlage A2 van deze norm.

In het document PM-001 Certificatietraject MT-2 rev. 0.00 is het certificatietraject weergegeven en de examens worden, zonder tussenkomst van derden, afgenomen door het NIL als examenorganisatie. Voor het examen wordt gebruikgemaakt van het RM-002 Examenreglement MT rev.0.00.

Na het positief afronden van het examen ontvang je een NIL-certificaat volgens de EN-ISO 9712. Het certificaat wordt uitgegeven onder accreditatie conform de EN-ISO/IEC 17024.

Meer informatie

Voor informatie of aanmelding voor de opleiding kan je direct SLV Duisburg benaderen.