Handvaardigheid- opleidingen

Eén van de belangrijkste instrumenten om het lasvak op een hoog niveau te houden, is goed en betrouwbaar onderwijs. Om een onafhankelijke positie te kunnen innemen en handhaven, organiseren wij zelf geen opleidingen, maar bevorderen en onderhouden we de kwaliteit van lasopleidingen.

Diploma of praktijkverklaring

Er zijn een aantal mogelijkheden om een diploma te halen.

  • Als je slaagt voor je theorie- én praktijkexamen, ontvangt je het diploma van het proces en niveau waarin je examen hebt gedaan.
  • Als je moeite hebt om de theorie te leren, dan kan de opleidingsinstelling je ook aanmelden voor een praktijkexamen. Je hoeft dan geen theorie examen te doen.
  • Als je slaagt voor je praktijkexamen, krijg je een praktijkverklaring. Doe je binnen 2 jaar alsnog theorie-examen en slaag je daarvoor, dan kun je je praktijkverklaring omwisselen voor een diploma.

Welke lasprocessen kun je leren?

Er zijn verschillende lasprocessen waarbij verschillende materialen worden gebruikt. Voor elk lasproces is een opleiding op vier niveaus te volgen. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende lasprocessen.

AUTOGEEN LASSEN

Staal (lassen) en koper (solderen)

BMBE-LASSEN

Staal

MAG-LASSEN

Staal | Staal gevulde draad | RVS

MIG-LASSEN

Aluminium

TIG-LASSEN

Staal | RVS | Aluminium | Combinatie van materialen

Tarievenlijst

Je kunt je aanmelden voor de opleiding bij de erkende opleider van jouw keuze.

Klik op de link voor de Tarieven 2023-2024

Download examenreglementen (pdf)

De Examencommissie Handvaardigheid heeft voor de examens reglementen opgesteld waarin staat waaraan je moet voldoen, wat er van je wordt verwacht, hoe het examenwerkstuk eruit moet zien en hoe het examen wordt afgenomen en beoordeeld. Hieronder een overzicht van de verschillende examenreglementen.

OH1.00 Algemeen Reglement voor Opleidingen Toezicht en Examens HVO niveau 1 2 3 en 4 versie 7 – oktober 2019
Booglassen met beklede elektroden (111)
MIG-lassen aluminum legeringen (131)
MAG-lassen (135/136/138)
TIG-lassen (141)
Autogeen lassen, hardsolderen en snijden (311, 912, 81)
Algemene regels voor examenwerkstukken
Algemene regels voor beoordeling van examenwerkstukken