Is lassen een primair proces binnen uw bedrijf?

Dan is het behalen van EN-ISO 3834 certificering een must

Waarom kiezen voor bedrijfscertificatie door het NIL?

Je zinnen zetten op EN-ISO 3834 certificering is één ding, maar veel bedrijven vragen zich af of we echt tijd en geld moeten besteden aan dit gedoe? Het antwoord is een volmondig ja! Maar alleen als u de juiste certificeringspartner hebt! Het NIL en haar deskundige partners zetten zich in om je bedrijf te helpen EN-ISO 3834-certificering te behalen en te behouden op een zo eenvoudig, kosteneffectief en productief mogelijke manier, zodat u een tastbaar rendement op uw investering krijgt – namelijk tevreden klanten en verbeterde zakelijke kansen en voordelen.

Waarom heb je EN-ISO certificering voor je bedrijf nodig?

 

1. Onderscheidend vermogen

Lassen is een speciaal proces. Dit betekent dat de uitkomst niet volledig is te verifiëren door het keuren of beproeven van de desbetreffende activiteit. Met een EN-ISO 3834 certificatie toon je aan dat alle aspecten die met het lassen te maken hebben kwalitatief zijn geborgd binnen je bedrijf. Met dit kwaliteitslabel straal je vertrouwen en deskundigheid uit naar je klanten en ben je in staat om (inter)nationaal de concurrentie aan te gaan.

2. Aantoonbare vakbekwaamheid

Een belangrijk kenmerk van de EN-ISO 3834 norm is de vereiste om ervoor te zorgen dat alle medewerkers die betrokken zijn bij het lassen over actuele vakbekwaamheid beschikken om taken verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren.

3. Voldoen aan klanteisen en regelgeving

EN-ISO 3834 certificatie wordt in toenemende mate vereist. Enerzijds bepaald door klanteisen, anderzijds door geldende regelgeving. Als EN-ISO 3834 gecertificeerd bedrijf voldoe je aan deze eisen waardoor je kansen op zakelijk succes worden vergroot.

De voordelen van EN-ISO 3834 certificatie voor bedrijven;

  • Kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen in de productie.
  • Verhoogd nationaal en internationaal zakelijk potentieel.
  • Onafhankelijke verificatie van naleving door ‘s werelds toonaangevende autoriteit op het gebied van lassen, het IIW.
  • Bevestigingvanlas-enproductiecapaciteitenaantoonbare vakbekwaamheid
  • Beoordelingenvanhetgehelekwaliteitssysteemuitgevoerd door erkende lastechnische auditoren.

De voordelen van EN-ISO 3834 certificatie voor eindgebruikers;

Opdrachtgevers zouden moeten overwegen om EN-ISO 3834-certificering tot een contracteis te maken, omdat het voorziet in:

  • Deskundige, onafhankelijke beoordeling van leveranciers.
  • Borging van productiecapaciteit en vakbekwaamheid van leveranciers.
  • Consistente beoordeling van leveranciers.
  • Uniforme presentatie van informatie en gegevens.

De toegevoegde waarde die het NIL voor jouw bedrijfscertificatie kan bieden;

1.

Het NIL is geaccrediteerd door het International Institute of Welding (IIW) en European Welding Federation (EWF). Beide toonaangevende autoriteiten op het gebied van lassen bieden onafhankelijke verificatie van jouw EN-ISO 3834 certificaat. Je bedrijfsnaam en scope worden ook gepubliceerd op de website van het IIW in de EN-ISO 3834 database van wereldwijd gecertificeerde lasbedrijven.

2.

De EN-ISO 3834 uitvoering van het NIL is vastgelegd en geborgd in een kwaliteitssysteem. Dit systeem, en de daarop afgestemde activiteiten worden binnen het NIL gemonitord door een onafhankelijke College van Deskundigen (CvD). Je kan er dus vanuit gaan dat de kwaliteit van de uitvoering, de onafhankelijkheid en integriteit centraal staan en geborgd zijn.

3.

Het NIL heeft een audit team van gepassioneerde en professionele lasexperts met ruime ervaring. De auditoren leveren een kwalitatieve toetsing van je kwaliteitssysteem. Ook kunnen zij las inhoudelijke expertise toevoegen waar je bedrijf een voordeel uit kan halen.

4.

Binnen de EN-ISO 3834 is de verantwoordelijke lascoördinator de spil binnen je bedrijf. Actuele kennis van relevante lasnormen en toepassingen zijn essentieel om goed te kunnen presteren in deze belangrijke functie. Voor NIL gecertificeerde bedrijven organiseren we twee keer per jaar een netwerk bijeenkomst voor lascoördinatoren waarin we met elkaar actuele zaken bespreken en bediscussiëren. Naast het opdoen van kennis is dit een goede mogelijkheid om een netwerk op te bouwen met vakgenoten.

5.

Als onafhankelijke certificatie instelling kunnen we geen concreet advies geven. Maar heb je ondersteuning nodig om tot een NIL EN-ISO 3834 certificering te komen beschikken we over een deskundig netwerk van consultants die je kunnen helpen in het opzetten van een integraal kwaliteitssysteem wat voldoet aan alle eisen van de EN-ISO 3834.

Heb je interesse stuur ons dan een bericht naar:

certificatie@nil.nl

of neem contact op met één van onze specialisten. We zijn bereikbaar op

 

088-018 7000

De stappen die het NIL neemt in het proces;