Visueel Lasinspecteur VTw 1/2

Het visueel inspecteren van gelaste delen is het meest voorkomende lasonderzoek. Iedere lasser bekijkt tenslotte zijn eigen laswerk. Echter is het interpreteren van lasonvolkomenheden en het beoordelen daarvan een professie op zich.

De opleiding en certificering tot Visueel Lasinspecteur VTw level 1/2 geeft je alle kennis, vaardigheden en bevoegdheden om het gelaste werk op een professionele en internationaal erkende wijze te inspecteren, te beoordelen en te rapporteren.

De opleiding

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) stelt hoge eisen aan de opleiding voor Visueel Lasinspecteur. Het betreft een internationaal erkende opleiding en certificering dus dient de kwalitatieve lat hoog te liggen. Opleidingsinstellingen die opleiden voor het NIL-certificaat worden door het NIL erkend volgens ISO/TS 25108.

Hoe gaat het in zijn werk?

 

Het lesmateriaal is door het NIL ontwikkeld in zeer nauwe samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek. Het lesmateriaal sluit naadloos aan op het eindexamen en voldoet volledig aan de eindtermen zoals beschreven in de ISO/TS 25107. Ondersteunende lesmaterialen zoals bijvoorbeeld PowerPoint-presentaties en gelaste oefenwerkstukken, zijn zorgvuldig samengesteld en in goede samenwerking met erkende opleidingsinstellingen ontwikkeld. In de NIL-webshop zijn de lesboeken Visueel Lasinspecteur VTw-1 en Visueel Lasinspecteur VTw-2 verkrijgbaar.

Certificatieschema Visueel Lasinspecteur VTw 1/2

Het NIL is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het certificeren van Visueel Lasinspecteurs volgens de NEN-EN-ISO 9712. Certificatie vindt plaats op basis van de productsector lassen (w), vermeld in bijlage A2 van deze norm.

In het document PV-001 Certificatietraject VTw-1 en -2 rev. 002 is het certificatietraject weergegeven en de examens worden, zonder tussenkomst van derden, afgenomen door het NIL als examenorganisatie. Voor het examen wordt gebruikgemaakt van het NIL examenreglement RV-002 Examenreglement VTw rev. 0.02

Na het positief afronden van het examen ontvang je een NIL-certificaat volgens de NEN-EN-ISO 9712 met daaronder vallend de beoordelingsnormen NEN-EN-ISO 5817 (staal, RVS en nikkel) en NEN-EN-ISO 10042 (aluminium). Het certificaat wordt uitgegeven onder accreditatie conform de NEN-EN-ISO/IEC 17024.

Verlengen VTw Certificaat

Het initieel uitgegeven certificaat is 5 jaar geldig, hierna zal een verlenging moeten worden aangevraagd, na de verlenging is het certificaat opnieuw 5 jaar geldig. Na 10 jaar zal het certificaat verlopen en moet een her-certificatie worden aangevraagd.

In het NIL-document RV-001 Reglement Certificatieschema VTw rev. 0.04 is terug te lezen hoe dit in zijn werk gaat. De documenten FV-002 Aanvraagformulier verlenging VTw certificaat rev. 0.02 en MA-002 Certificatie overeenkomst Rev. 0.04 moeten gebruikt worden voor de verlengings- en her-certificatieaanvraag.

Meer informatie

Voor informatie of aanmelding voor de opleiding kan je direct één van de erkende opleidingsinstellingen benaderen.