Onderwijs

Eén van de belangrijkste instrumenten om het lasvak op een hoog niveau te houden, is goed en betrouwbaar onderwijs. Om een onafhankelijke positie te kunnen innemen en handhaven, organiseren wij zelf geen opleidingen, maar bevorderen en onderhouden we de kwaliteit van lasopleidingen.

Internationale erkenning

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek is door de European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) en het International Institute of Welding (IIW) aangewezen en erkend als ‘Authorized Nominated Body’. IIW- en NIL-opleidingen zijn herkenbaar en belangrijk voor het bedrijfsleven

Erkende opleidingsinstellingen

Meer dan 35 opleidingsinstellingen waar wij mee werken, hebben een NIL-erkenning gekregen. Dit betekent dat zij voldoen aan voorwaarden die zijn vastgelegd in de NIL-reglementen. Denk hierbij aan onderwerpen als kwaliteitsbeheersing, opleidingsplan, opleidingsniveau, materiaal en de ervaring van docenten.

De opleidinginstelling vertaalt deze voorwaarden naar haar situatie en legt deze vast in een kwaliteitshandboek. Om erkend te worden, loopt de onderwijsinstelling een procedure door. Nadat alle onderdelen van de procedure positief zijn doorlopen, wordt de opleidingsinstelling officieel door ons erkend.

Toezicht op examens via commissies

Alle examens die door ons worden georganiseerd staan onder toezicht van een examencommissie. De handvaardigheidopleidingen hebben één commissie. Iedere kaderopleiding heeft een eigen examencommissie. Voor IWP en de IWS is een gezamenlijke examencommissie.

De taken van de examencommissies bestaan onder andere uit het:

· adviseren bij toelating van kandidaten voor opleidingen en examens
· verzamelen, opstellen en samenvoegen van examenvragen en examens
· afnemen van, toezicht houden op en (steekproefsgewijs) herbeoordelen van examens
· beoordelen van examenresultaten
· signaleren van ontwikkelingen in de markt