Het NIL is een onafhankelijke stichting die al meer dan 85 jaar de collectieve belangen behartigt van bedrijven, instellingen en personen die werken op het gebied van lassen, lijmen en andere permanente verbindingstechnieken. Wij onderhouden een sterk (inter)nationaal netwerk waarin samenwerking op het gebied van onderwijs en technische innovaties centraal staat. Wij richten ons op drie pijlers: onderwijs, certificatie en voorlichting.

1. Onderwijs

 

De afdeling onderwijs is actief betrokken bij het stimuleren en verbeteren van het lastechnisch onderwijs in Nederland. Een van de belangrijkste activiteiten is het mede ontwikkelen en up-to-date houden van nationale handvaardigheidsopleidingen en internationale lasopleidingsprogramma’s. Voor deze opleidingen ontwikkelen we leermiddelen, organiseren we examens, reiken we diploma’s uit en houden we onafhankelijk toezicht.

2. Certificatie

 

Gecertificeerd werken wordt steeds belangrijker, daarom certificeert onze afdeling certificatie op een groot aantal gebieden personen en bedrijven, kwalificeren lasmethoden en verzorgen de officiële erkenning van opleidingsinstellingen. Concreet betekent dit dat wij als onafhankelijke en onpartijdige derde partij controleren of er geleverd wordt wat afgesproken is. Het NIL wordt hierop getoetst door de Raad voor Accreditatie en maakt gebruik van een externe, onafhankelijke commissie, te weten de Commissie van Onafhankelijkheid & Integriteit. Vanuit het NIL management wordt dit ook onderstreept en is binnen een Beleidsverklaring ook vastgelegd.

3. Voorlichting

 

Wij helpen lassers en lastechnici hun vakkennis up-to-date te houden door het organiseren van o.a. voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en cursussen. Via ons vakblad Lastechniek ver-spreiden wij de belangrijkste ontwikkelingen in ons vak zo breed mogelijk. Daarnaast promoten wij actief ons vakgebied in Nederland.

Ons bestaansrecht

We richten ons op het aanbieden van gevalideerde kennis. Daarnaast bieden we een netwerk waarin kennis en ervaring kan worden opgedaan en gedeeld. Met dit aanbod, gericht op continuïteit voor bedrijven en carrièreperspectieven voor personen, streven we naar aansluiting van deze twee groepen bij het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Deze aansluiting vertaalt zich naar betaalde Conneqt deelnemerschappen die, naast het verkopen van leermiddelen en examens, onze financiële basis vormen.

Toekomst

 

Wij richten ons op bedrijven en personen in het lasvak. Om bij te blijven in de markt en ons bestaansrecht te valideren, moeten we nieuwe markten aanboren, ons aanbod onder de loep nemen en nieuwe proposities creëren. Ook hebben we een missie, visie en kernwaarden geformuleerd waarmee we een belangrijke stap zetten naar de toekomst.

Visie

De lasverbindingsmarkt verandert snel. Innovatie wordt steeds bepalender en de concurrentiepositie van Nederland staat onder druk. Daarom is het belangrijk de markt altijd een stap voor te zijn. Wij behouden onze voorsprong op de (inter)nationale concurrentie door tijdig de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op verbindingstechnieken en regelgeving te monitoren, te begrijpen en waar nodig toe te passen.

Missie

In een sterk veranderende las- en lijmverbindingsmarkt delen wij op proactieve, inspirerende en onafhankelijke manier onze kennis. Zo zorgen wij dat bedrijven en medewerkers in de wereld van permanente verbindingstechnieken voorop lopen in de markt, zich blijven ontwikkelen en de (inter)nationale concurrentiepositie van Nederland versterken.

Kernbelofte

 

Wij ondersteunen bedrijven en hun medewerkers optimaal door hun operationele en/of strategische vragen tijdig, kundig en gevalideerd te beantwoorden.

Onze kernbelofte is dan ook: het Nederlands Instituut voor Lastechniek geeft echt antwoord.

Merkwaarden

Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers en partners ons ervaren en herkennen in deze drie merkwaarden.

Hulpvaardig
(potentiële) Deelnemers en partners staan altijd centraal.

Zeker
Onze medewerkers staan sterk in hun functie. Zij hebben kennis van de inhoud, de interne processen en de organisatie, en dragen dat ook uit.

Inspirerend
Onze medewerkers zijn gepassioneerd in en over hun vak. Met een grote mate van zekerheid en op inspirerende wijze helpen zij deelnemers en partners met échte antwoorden op hun vragen.