Bedrijfscertificatie

Weten dat je kwaliteit levert is één ding, maar hoe toon je dit aan? In de lastechniek weet je pas zeker dat een las goed is, als deze destructief is onderzocht. Maar het gelaste eindproduct destructief onderzoeken is zeker niet gewenst. Om in de praktijk toch een bepaalde garantie te kunnen geven dat de geleverde kwaliteit goed is, is certificatie cruciaal.

Certificatie is steeds belangrijker

Een certificaat toont aan dat een persoon, product/dienst en bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Binnen de lastechniek is certificatie noodzakelijk op allerlei aspecten. Overal waar gelast wordt, kan er gecertificeerd worden. Dat varieert van het certificeren van lassers tot het kwalificeren van lasmethodes. Ook bedrijven kunnen worden gecertificeerd voor hun lastechnische werkzaamheden.

Certificatie van het bedrijfsproces lassen wordt steeds belangrijker, ook in Europees perspectief. Ontstaan vanuit veiligheidsoverwegingen en om te zorgen dat binnen de EU een eenduidige werkwijze ontstaat, wordt regelgeving door de EU gestroomlijnd. Sinds 1 juli 2014 gelden nieuwe eisen volgens EN 1090-1: alle constructiebedrijven moet gecertificeerd zijn en NEN-EN-ISO 3834 is een onderdeel daarvan.

Voordelen van certificatie

  • Allereerst geeft het opdrachtgevers zekerheid. Het is het bewijs dat een bedrijf het lasproces van grondstof tot het uiteindelijk product goed beheerst. Dit betekent weer dat opdrachtgevers zelf minder hoeven te controleren.
  • Een belangrijk voordeel is dat procescertificatie voor een efficiënte werkwijze zorgt. Medewerkers werken efficiënter, omdat alle aspecten van het bedrijfsproces lassen in kaart zijn gebracht. Op deze manier blijft foutenherstel tot een minimum beperkt. Bovendien versterkt procescertificatie de concurrentiepositie.
  • Daarnaast leert de praktijk dat investeren in procescertificatie een snelle ‘Return On Investment’ geeft. Certificatie maakt dat de organisatie beter gaat werken en dat de (inter)nationale markt kwaliteit meer gaat waarderen. Bovendien geeft certificatie een voorsprong als het gaat om de aanbesteding van opdrachten.

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek als Authorised Nominated Body for Company Certification

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek is door ‘the European Welding Federation’ (EWF) en ‘the International Institute of Welding’ (IIW) aangewezen als ‘Authorised National Body for Company Certification’ (ANBCC). Dit betekent dat wij, namens EWF en IIW, Nederlandse en Belgische bedrijven mogen certificeren op basis van de norm NEN-EN-ISO 3834. De toetsing wordt uitgevoerd door één of meer ervaren en gekwalificeerde lead assessors (IWE). Als onderdeel van de toetsing beoordelen wij ook de competentie van de bevoegde lascoördinator aan de hand van EN-ISO 14731. Wij verstrekken na een positief verlopen certificatietraject een EWF- en IIW-certificaat. Daarnaast voeren wij bij de gecertificeerde bedrijven jaarlijkse controleaudits of vijfjaarlijkse herbeoordelingen uit.

“Het behalen van NEN-EN-ISO 3834 is één, het behouden is twee’. Ons doel is om extra ondersteuning te bieden aan door ons gecertificeerde bedrijven tijdens de geldigheid van hun ISO 3834-certificaat. Wij organiseren bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerende ISO 3834-dag. Ook nodigen we de verantwoordelijke lascoördinatoren uit om deel te nemen aan ons RWC-café: een kennis- en netwerkbijeenkomst voor vakgenoten die werken binnen ISO 3834.”

Meer weten?

Wil je meer weten over wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op het gebied van bedrijfscertificatie? Neem dan contact op met Wouter Duin via wouter.duin@nil.nl of +31 (0) 682094081.