Call for papers NIL | BIL Lassymposium

Van 1 tot en met 3 oktober 2024 organiseert het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) samen met het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) een groot lassymposium in de Evenementenhal Gorinchem. Op dit symposium zullen de accenten liggen op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, materialen, onderzoek, arbeidsomstandigheden, kwaliteit, economie, opleiding en regelgeving.

Omdat het NIL|BIL Lassymposium voor en door lasprofessionals wordt verzorgd, nodigen wij belangstellenden uit om een presentatie te verzorgen tijdens het NIL | BIL Lassymposium 2024. Als je een presentatie wilt voorstellen, verzoeken wij je een samenvatting van max. 200 woorden per e-mail te sturen naar Leo Vermeulen via leo.vermeulen@nil.nl. Vermeld hierbij ook de naam en juiste titulatuur van degene die de presentatie zal houden. Presentaties in de Engelse taal zijn ook welkom.

In principe kun je rekenen op een spreektijd van ca. 30 minuten, inclusief discussie. Nadere details hierover ontvang je na de acceptatie van de ingediende presentaties. De selectie wordt verricht door een commissie samengesteld uit afgevaardigden uit Nederland en België. Als spreker ben je gedurende het lassymposium onze gast en betaal je geen deelnamekosten. Aansluitend aan het symposium kun je de beurs “Welding Week NL powered by NIL” bezoeken.