European Welding Coordination Personnel (EWCP)

Opleiding voor lascoördinator voor staalconstructies conform de EN 1090-2.

Vervaardiging volgens EN 1090-2

In de meeste overeenkomsten voor staalbouwconstructies wordt tegenwoordig de EN 1090-2 van toepassing verklaard. Daarnaast heeft de Europese Unie besloten om een CE-markering te verbinden aan het in de handel brengen van bouwproducten. Beide vragen om vervaardiging volgens de EN 1090-2. Om Conform deze norm laswerkzaamheden uit te voeren onder EXC 2,3 en 4 moeten zij beschikken over een lascoördinator. De EN 1090-2 verwijst voor het vereiste kennisniveau van de lascoördinator Basic, Specific en Comprehensive naar de EN-ISO 14731.

Lascoördinatie conform de EN-ISO 14731

In de EN ISO 14731 worden de taken en verantwoordelijkheden voor lascoördinatie beschreven. Gericht op de lascoördinatie activiteiten binnen de staalbouw hebben wij twee opleidingen ontwikkeld die voldoen aan de eisen voor executieklasse 2 van de EN 1090-2.

Deze opleidingen zijn:

 • European Welding Coordination Personnel level Basic (EWCP-B)
 • European Welding Coordination Personnel level Specific (EWCP-S)

De twee NIL-opleidingen zijn ontwikkeld volgens de eindtermen van de European Welding Federation (EWF) guideline EWF 652: ‘Dedicated Knowledge for Personnel with the Responsibility for Welding Coordination to comply with EN 1090-2’. Dit betekent dat de opleidingen Europees gekwalificeerd zijn.

Toelatingseisen

Voor de toelatingseisen verwijzen we je naar een van de door ons erkende opleidingsinstituten waar je je opleiding wilt volgen.

Inhoud opleidingen

Meer informatie over de verschillende modules vind je hieronder. De opleider van jouw keuze kan je uitgebreide informatie geven.

   

  Kosten & aanmelden

  Je kunt je aanmelden voor de opleiding bij de erkende opleider van jouw keuze.

  Klik op de link voor de kosten van het NIL-examen.
  Klik op de link voor de Tarieven Kaderopleidingen 2023-2024
  .

  Opleidingsprogramma EWCP-B

  Module I

   

  Lasprocessen en apparatuur:
  14 uur

  Module II

   

  Materiaal en materiaalgedrag tijdens het lassen:
  11 uur

  Module III

   

  Constructie en ontwerp:
  3 uur

  Module IV

   

  Fabricatie en toegepaste Engineering:
  24 uur

  * Een lesuur bevat minimaal 50 minuten.

  Seminar EN 1090-2: 16 uur
  Opleidingsduur totaal: 68 uur
  Tussentijds examen module 1 t/m 4: 1 uur
  Afsluitend examen: 1 uur
  Mondeling examen: 30 min.

  Opleidingsprogramma EWCP-S

  Module I

   

  Lasprocessen en apparatuur:
  21 uur

  Module II

   

  Materiaal en materiaalgedrag tijdens het lassen:
  20 uur

  Module III

   

  Constructie en ontwerp:
  12 uur

  Module IV

   

  Fabricatie en toegepaste Engineering:
  44 uur

  * Een lesuur bevat minimaal 50 minuten.

  Seminar EN 1090-2: 25 uur
  Opleidingsduur totaal: 122 uur
  Tussentijds examen module 1 t/m 4: 1,5 uur
  Afsluitend examen: 1,5 uur
  Mondeling examen: 45 min.

   

  Examen

  De examens worden opgesteld en afgenomen door het NIL. Na het positief afsluiten van de vier modules, het mondeling examen en het afsluitend examen ontvang je het EWF diploma EWCP.