International Robot Welding

Steeds meer bedrijven implementeren lasrobots in hun productieproces of overwegen dit te gaan doen. Er is daardoor een toenemende vraag naar goed opgeleide lasrobotprogrammeurs en lasrobotbedieners ontstaan. De opleidingen IRW-B en IRW-C (International Robot Welding op B en C niveau) zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in optimalisatie van lasrobotprocessen en programmeren, inzicht te geven over de verschillende aspecten van kwaliteitsborging en om na afloop zelfstandig een lasrobot optimaal te kunnen programmeren.

 

› Lees verder
Tijdens de opleiding ga je aan de slag met normen en regelgeving zoals EN 1090, de NEN-EN-ISO 3834 en EN-ISO 14731. Je verdiept je onder andere in lasprocessen, apparatuur, materialen, constructies, fabricage en toepassingen. Maar ook onderwerpen als bedrijfseconomische facetten in het productieproces komen aan bod. De opleiding is onderverdeeld in vier modules en bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Toelatingseisen

Robot Welding op het Basic niveau 

Voor toelating tot het Basic niveau is een diploma van een van de volgende opleidingen of opleidingscombinaties nodig:

  • minimaal een afgeronde VMBO opleiding in de metaalbewerking (PIE) of door minimaal 2 jaar relevante werkervaring te hebben opgedaan*1, en
  • een NIL niveau 1 lasdiploma MAG, MIG of TIG of een geldig lascertificaat of aantoonbare laservaring in een van deze lasprocessen *1

* 1: aan te tonen d.m.v. een CV en een getekende werkgeversverklaring.

Inhoud opleidingen

IRW-B International Robot Welding – Basic
De opleiding tot IRW-B bestaat uit een drietal theoretische en één module met praktische training.

Module I

Basiskennis van het gemechaniseerd-, orbitaal-, en robotlassen

Module II

De kwaliteitsborging in mechanisch, orbitaal en robotlassen

Module III

Verschillende Robot-lassystemen en hun programmering

Toelatingseisen

Robot Welding op het Comprehensive niveau 

Voor toelating tot het Comprehensive niveau is een diploma van een van de volgende opleidingen of opleidingscombinaties nodig: 

  • een aantoonbare verklaring van een ATB dat de IRW Basic opleiding is gevolgd met een aanwezigheidspercentage van minimaal 90%
  • een technische of aan techniek gerelateerde erkende opleiding, minimaal op EQF level 3  (*2) 

* 1: aan te tonen d.m.v. een CV en/of getekende werkgeversverklaring

* 2: EQF level 3 betreft bijvoorbeeld: MBO3, Secundair Leerling wezen.

Inhoud opleidingen

IRW-C International Robot Welding – Comprehensive
De opleiding tot IRW-C kan gevolgd worden nadat de IRW-B opleiding is gevolgd. De IRW-C bestaat uit 3 aanvullende theorie modules en praktische casestudies.

Module V

Ontwerp en economie van het gemechaniseerd-, orbitaal-, en robotlassen

Module VI

Constructie en ontwerp voor het gemechaniseerd, orbitaal en robotlassen

Module VII

Praktische training Robotlassen

Kosten & aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de opleiding bij de erkende opleider van jouw keuze.

Klik op de link voor de Tarievenlijst Kaderlopleidingen 2024-2025

Kosten & aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de opleiding bij de erkende opleider van jouw keuze.

Klik op de link voor de Tarievenlijst Kaderlopleidingen 2024-2025

Kosten & aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de opleiding bij de erkende opleider van jouw keuze.

Klik op de link voor de Tarievenlijst Kaderlopleidingen 2024-2025

Inhoud opleiding

Meer informatie over de theorie en praktijk vind je hier. De opleider van jouw keuze kan je uitgebreide informatie geven.

Examen

De examens worden opgesteld en afgenomen door het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Het examen wordt afgenomen onder toezicht van een NIL-examinator.