De schakelcursus

De schakelcursus is bedoeld voor het lastechnisch middenkader dat de opleiding International Welding Technologist (IWT) willen volgen, maar nog niet voldoet aan de toelatingseisen voor de  IWT-opleiding. De schakelcursus geeft je kennis op MBO-4 niveau op de hoofdonderwerpen van de IWT-opleiding.

Toelatingseisen

  • Diploma van de voortgezette opleiding in het kader van het leerlingwezen of een vergelijkbare vooropleiding met voldoende theoretische kennis nodig, aangevuld met lashandvaardigheids-diploma’s (NIL).
  • Mocht je hier niet aan voldoen dan is deelname aan de opleiding alleen mogelijk in overleg met de opleider.

Inhoud opleiding

Meer informatie over de inhoud van deze schakelcursus vind je hieronder. De opleider van jouw keuze kan je uitgebreide informatie geven.

De theorie van de schakelcursus bestaat uit onderstaande hoofdonderwerpen die op MBO-4 niveau worden geëxamineerd.

Elektrotechniek
Elektrische spanning, stroom en weerstand, de wet van Ohm, meten van stroom en spanning, energie, elektrolyse, magnetisme, elektromagnetisme, wisselspanning/stroom, generatoren en elektromotoren, condensator, spoel en transformator, gelijkspannings-bronnen, gelijkrichters, veiligheidsvoorschriften, fabrieksinstallatie.

Sterkteleer
Belasting en spanning, toelaatbare spanning, elasticiteit, belasting op stuik en vlaktedruk, berekening op buiging, lineaire traagheidsmomenten, belasting op buiging, eenvoudige lasberekeningen.

Rapportage
Het schrijven van een korte zakelijke brief, het opstellen van een rapport, naar aanleiding van een onderzoek.

Materialenkennis
Technische materialen, staalbereiding, toestandsdiagrammen, ongelegeerd staal, legeren van staal, gelegeerde staalsoorten, corrosie, non-ferro metalen, gietijzer, gietmethoden, kneedprocessen, materiaalonderzoek, kunststoffen en rubbers, verwerken en bewerken van kunststoffen en rubbers, het lassen en lijmen van kunststoffen.

Organisatie
Soorten en doelstellingen van bedrijf, structuren, structurering van een organisatie, besturen van een organisatie, de technische functie, de administratieve functie, de financiële functie.

Lezen van constructietekeningen
Tekeningen lezen en interpreteren uit de apparatenbouw en staalconstructies.

Wiskunde
Eerste en tweedegraadsvergelijkingen oplossen, grafieken, lineaire en kwadratische functies tekenen en aflezen, aflezen van logaritmische diagrammen, (tri)-goniometrie, zwaartepuntbepaling, oppervlakte en inhoud van wiskundige figuren, herleiden van formules.

Kosten & aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de opleiding bij de erkende opleider van jouw keuze.

Klik op de link voor de Tarieven Kaderopleidingen 2023-2024.

Examen

De examens worden opgesteld en afgenomen door het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Het examen wordt afgenomen onder toezicht van een NIL-examinator.