115,00 excl. btw

17, 18 en 19 oktober 2023
Bij het NIL in Zoetermeer Meer
info: 088-0187000 of info@nil.nl / www.nil.nl
Artikelnummer: VTW-2 LESMATERIAAL Categorieën: ,

Beschrijving

Het visueel inspecteren van laswerk is een belangrijk onderdeel binnen de totale kwaliteitsborging bij laswerkzaamheden. Hoewel het woord ‘visueel’ doet vermoeden dat het hierbij gaat om een k‘ijkje’ naar de las, is het visueel beoordelaarschap een meer omvattende taak, waarbij met de nodige lastechnische kennis en kunde moet worden gekeken en gehandeld.

Volgens de norm EN ISO 17637 (Visueel onderzoek van smeltlas-verbindingen) moet de visuele beoordeling zich uitstrekken voor, tijdens en na het lassen. Echter, kunnen hierop afwijkingen voorkomen indien dit tussen de verschillende contractpartijen is overeengekomen. Zo moet ook duidelijk vastliggen, welke taken en verantwoordelijkheden de visuele lasinspecteur heeft ten opzichte van de lascoördinator en/of een kwaliteitscontroleur.

In deze cursus zal uitvoerig worden ingegaan op de basisprincipes van het visueel inspecteren, de meet- en hulpmiddelen zoals meetgereedschappen, verlichting, camera’s, ed. Ten aanzien van het laswerk zullen de mogelijk optredende onvolkomenheden in relatie tot het toegepaste lasproces en het materiaal worden besproken.

Prijs ex 9% btw
incl. verzamelmap
gratis verzending